Volontiram i osnažujem ruralnu zajednicu

Filter photo

Naziv: Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu - poticanje volontiranja radi prevenciji nasilja nad i među mladima

Cilj: potaknuti mlade da budu pokretači lokalne zajednice, da putem edukacije o volontiranju i rješavanje sukoba prihvate različitosti te kreiraju i sudjeluju u volonterskim aktivnostima

Ciljana skupina: mladi, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

Aktivnosti: dvije radionice o uvodu u menadžment volonterskih programa, nakon kojih će LAG-ovi provesti vlastite volonterske akcije

Trajanje: 16. listopada 2017. - 15. listopada 2018.

Partneri: (1) Hrvatska mreža za ruralni razvoj - HMRR, (2) Volonterski centar Osijek

Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s ukupno 30.000 kuna.

Facebook fotoalbum

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo