Glas ruralne Hrvatske

Filter photo

Naziv: Glas ruralne Hrvatske

Trajanje: ožujak 2019. - lipanj 2019.

Cilj/svrha projekta:  Uključiti građane (naročito ruralnih područja) u raspravu o trenutnom i budućem programskom razdoblju Europske unije s fokusom na politiku ruralnog razvoja te na taj način omogućiti da se aktivno uključe u formuliranje sljedećeg Programa ruralnog razvoja kroz izražavanje stavova i potreba u njihovim zajednicama

Aktivnosti: Organizacija 4 konzultativne radionice s građanima, izrada informativne brošure u svrhu informiranja građana o Programu ruralnog razvoja RH, odnosno mogućnostima financiranja sredstvima EU. Upoznavanje s mogućnostima korištenja europskih fondova, s pripremom novog programskog razdoblja 2021. - 2027. te promicanje primjera dobre prakse i korisnika koji su uspješno osmislili, prijavili i provode projekte financirane sredstvima iz EU fondova kroz Program ruralnog razvoja RH.

Preuzimanje: INFORMATIVNA BROŠURA - Ruralna politika - smjernice i primjeri dobre prakse

Radionice:

13. lipnja 2019. - suorganizator LAG Moslavina; Kutina, Poduzetnički inkubator Kutina (PUNK)

Više informacija, poziv i program

14. lipnja 2019. - suorganizator: LAG Srijem; Ilok, Kurija Brnjaković, Trg sv. Ivana Kapistra 5

Više informacija: prijavnica, poziv i program

18. lipnja 2019. - suorganizator: LAG Mura-Drava, Prelog, dvorana Muzeja Croata Insulanus, Glavna 33

Više informacija: prijavnica, poziv i program

21. lipnja 2019. - suorganizator: LAG Adrion; Baška Voda, Restoran Puntin, Obala sv. Nikole 2 (konferencijska sala)

Više informacija: prijavnica, poziv i program 

Financiranje: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

MVEP-logo

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo