Upravljanje

Filter photo

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i Predsjednik.

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor:        

  • Verica Mušić (LAG Šumanovci), Predsjednica UO
  • Albert Varga (LAG Srijem)
  • Marijana Vidić Poleto (LAG Zapadna Slavonija)
  • Jasna Petrović (Udruga za kreativni razvoj Slap)
  • Ivana Žanko (LAG Cetinska krajina)

Predsjednica:  Verica Mušić, predsjednik@hmrr.hr

Koordinatorica: Julia Bakota, koordinator@hmrr.hr

Volonteri: Upravni odbor, Predsjednik

 

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo