Upravljanje

Filter photo

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i predsjednik.

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor:        

  • Albert Varga (LAG Srijem), predsjednik UO
  • Sanja Krištofić (LAG Međimurski doli i bregi)
  • Mihaela Lončar (LAG Podravina)
  • Verica Mušić (LAG Šumanovci)
  • Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice

Predsjednik:  Albert Varga, predsjednik@hmrr.hr

Koordinatorica: Marina Koprivnjak, koordinator@hmrr.hr

Programska suradnica: Julia Bakota, info@hmrr.hr

Volonteri: Upravni odbor, predsjednik, Antonio Kevo

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo