Upravljanje

Filter photo

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i Predsjednik.

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor:        

  • Albert Varga (LAG Srijem), Predsjednik UO
  • Sanja Krištofić (LAG Međimurski doli i bregi)
  • Verica Mušić (LAG Šumanovci)
  • Lidija Pavić-Rogošić (ODRAZ - Održivi razvoj zajednice)
  • Meri Krnić (LAG More 249)

Predsjednik:  Albert Varga, predsjednik@hmrr.hr

Koordinatorica: Julia Bakota, koordinator@hmrr.hr

Programska suradnica: Žana Počuča, info@hmrr.hr

Stručni suradnik: Luka Mustapić, luka.mustapic@hmrr.hr

Volonteri: Upravni odbor, Predsjednik

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo