Izvješće ENRD-a o provedbi LEADER-a/CLLD-a

Filter photo

[4.9.2018.]

Europska mreža za ruralni razvoj (ENRD) objavila je izvješće o rezultatima provedenog istraživanja o LAG-ovima, odnosno o provedbi LEADER-a na terenu iz perspektive samih LAG-ova. Tijekom istraživanja zaprimljeno je 710 odgovora iz 27 država članica Europske unije, što ga čini najvećim i najopsežnijim istraživanjem o LEADER-u do sada.

Istraživanje, odnosno izvješće, obuhvaća područja: osnovni podaci o LAG-ovima, principi LEADER-a, operacije LEADER-a (iskustva i poteškoće) i poboljšanja LEADER-a (preporuke).

Više informacija nalazi se na stranicama ENRD-a.

Izvješće se može preuzeti OVDJE, a najvažniji zaključci u posljednjem broju magazina Rural Connections (str. 12.-13.).

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo