Priručnik za ocjenu CLLD-a za LAG-ove i FLAG-ove

Filter photo

[5.7.2018.]

FARNET (Fisheries Areas Network) izradio je priručnik za ocjenu CLLD-a namijenjen i LAG-ovima i FLAG-ovima.

Cilj mu je pružiti jednostavne alate i metode, uz primjere različitih LAG-ova i FLAG-ova, koji mogu poslužiti kao smjernice i inspiracija pri procjeni CLLD-a, što je obvezna komponenta CLLD-a.

Priručnik se može preuzeti na sljedećoj poveznici:

Evaluating CLLD: A handbook for LAGs and FLAGs

 

Izvor: FARNET

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo