Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija

Filter photo

[7.8.2018.]

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 3. kolovoza 2018. godine, objavila natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije.

Svrha Natječaja je dodjela potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava nositeljima projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG obuhvata za projekte koji se provode na području LAG obuhvata i koji su odabrani na LAG Natječaju.

Iznos i udio javne potpore, prihvatljivost nositelja projekata, sukladnost s kriterijima odabira, prihvatljivost projekta i aktivnosti propisani su svakim pojedinim LAG Natječajem.

Više informacija možete pronaći ovdje.

 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo