Volonterska akcija - ozelenjavanje i uređivanje zelenih kutaka

Filter photo

[14.6.2018.]

U okviru projekta "Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu - poticanje volontiranja radi prevencije nasilja nad i među mladima", LAG Vuka-Dunav održao je 3. svibnja 2018. godine volontersku akciju ozelenjavanja i uređivanja zelenih kutaka. Akcija je održana na 12 lokacija na području LAG-a: Ivanovac, Čepinski Martinci, Laslovo, Hrastin, Vuka, Ada, Brijest, Josipovac, Višnjevac, Tenja, Sarvaš i Dalj. Cilj akcije je bio sadnja drveća i uređivanje dječjih kutaka na igralištima, prethodno sufinanciranih iz programa Zeleni pojas.

Prije provedbe projekta djelatnice LAG-a Vuka-Dunav sudjelovale su na dvije radionice o uvodu u menadžment volonterskih programa. Svaka jedinica lokalne samouprave i mjesni odbor dodijelili su svoja dva volontera, čime je u volonterskoj akciji sudjelovalo ukupno 24 volontera. Volonterskom akcijom potaknut je volonterizam na području LAG-a Vuka Dunav, što je bio i jedan od ciljeva projekta.

Projekt "Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu - poticanje volontiranja radi prevencije nasilja nad i među mladima", provode Hrvatska mreža za ruralni razvoj i Volonterski centar Osijek, a financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo