Spoj kulturne baštine i ruralnog turizma

Filter photo

[3.10.2017.]

14. i 15. rujna 2017. koordinirali smo dio dvodnevne radionice LAG-a Podravina ''Tradicija i kulturna baština u ruralnom području'' u Đurđevcu. Radionica se održala u okviru projekta AAA LEADER podržanog od Alpe Jadran saveza, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a Podravina.

Cilj radionice je bio okupiti predstavnike LAG-ova, turističkih djelatnika, razvojnih agencija i ruralnih mreža kako bi se educirali o mogućnostima valorizacije kulturne baštine, tradicije i nematerijalnih kulturnih dobara u svrhu ruralnog turizma. Na radionici je svoj aktivni doprinos dalo 20-ak sudionika iz 15-ak organizacija Hrvatske, Slovenije i Mađarske.

21743853_1671812559519952_2983556659622481652_o

Prvi dan radionice je sa svrhom edukacije sudionika imao snažan interdisciplinaran pristup proučavanju kulturne baštine te su održana tri predavanja:

- povjesničar Nikola Cik: Međusobni utjecaji naroda na ruralnom području Alpe - Jadran saveza na kulturno nasljeđe u pojedinim državama,

- etnologinja Vesna Peršić Kovač iz Koprivničko-križevačke županije: Kulturni utjecaji susjednih zemalja na svakodnevni život i običaje stanovnika Sjeverozapadne Hrvatske,

- agronomka Marija Cerjak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu: Kulturna baština kao proizvod u ruralnom području.

21731575_1670807562953785_5014938390667974591_o

Sva tri predavanja su bila interaktivnog tipa s nekoliko praktičnih dijelova, a sudionici su od predavača dobili odgovore na pitanja i o njima diskutirali. Dodatnu vrijednost je dalo sudjelovanje slovenskih i mađarskih sudionika s kojima su se razmjenjivala iskustva, prakse i ideje.

Pokazni dio radionice se nastavio nakon ručka u posjetu Etno selu s devama i geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevačkim pijescima. Na ovim su primjerima sudionici imali priliku vidjeti primjer korištenja lokalnih i međunarodnih resursa u svrhu ruralnog turizma.

21731430_1670807769620431_4632594441942149760_o

Za večerom su članice Udruge žena Grada Đurđevca sudionicima usmeno i filmom prezentirale način izrade tradicionalne slastice ''Pogače z oreji'', koju su imali zadovoljstvo i kušati. LAG Podravina je Udruzi ponudio svoje usluge pri pomoći u svrhu popularizacije i prenošenja vještine izrade pogače, te su dogovorene buduće suradnje.

Thomas Pseiner, glavni tajnik Alpe Jadran Saveza održao je kratko predavanje o Savezu i sudionicima ukazao na mogućnosti osmišljavanja i sufinanciranja projekata.

Drugog dana sudionici su posjetili selo Svetu Anu u kojoj stanovnici aktivno održavaju tradiciju izrade slastica ''Zlevanke'' i ''Bregofske pite'' - od samog početka izrade i mljevenja kukuruza u vodenom mlinu, preko korištenja samo lokalnih svježih sastojaka do pakiranja proizvoda. Posjet je bio dobar uvod u radni dio koji je slijedio tog popodneva.

21728756_1671812659519942_1177690009346227167_o

Sudionici su radom u grupama diskutirali o sljedećim pitanjima: Kako valorizirati kulturnu baštinu u obliku proizvoda ruralnog turizma? Kako LAG može doprinijeti razvoju proizvoda ruralnog turizma?

Zajednički su osmišljavali proizvod ruralnog turizma i promišljali o tome što ta ponuda mora uključivati. Nakon rada u grupama, svaki LAG je predstavio svoj rad nakon čega je slijedila rasprava.

Sastavili smo zaključke koji će sudionicima poslužiti za sljedeće korake u razvoju individualnih i zajedničkih projekata:

  1. Ključna riječ koju je većina grupa napomenula kao važnu je profesionalizacija. Zaključeno je kako turistički proizvod onima koji se njime bave mora biti primarna aktivnost te im za to mora biti osigurana prikladna edukacija i naknada.
  2. Svi elementi kulturne baštine se mogu valorizirati. Važno je turistički proizvod fokusirati oko postojećega i dodanom ga vrijednošću podignuti na višu razinu. Primjer toga je i pokazan na radionici gdje lokalne organizacije turistima pružaju mogućnost sudjelovanja u izradi tradicionalnih slastica na tradicionalan način. Drugi je primjer Picokijade, kao festivalskog modela valoriziranja kulturne baštine u svrhu ruralnog turizma.
  3. Zaključeno je kako je nužno bolje se prilagoditi turistima i novim turističkim trendovima te vidjeti proizvod iz perspektive glavne ciljane skupine ''običnog'' turista i njegovih mogućnosti i želja. Proizvodu treba  omogućiti bolji pristup, npr. osobama s invaliditetom, starijima i sl. te ga dobro interpretirati i promovirati.
  4. U izradu proizvoda se trebaju uključiti organizacije sa sličnim interesima, a važno je raditi na uključivanju privatnog sektora kako bi proizvodu osigurali dugovječnost. Ključno je osluškivanje i uključivanje lokalnog stanovništva
  5. U svemu navedenome LAG može pomoći na način da povezuje one koji se ne poznaju a imaju slične interese, ideje. Također, trebaju raditi na opstanku udruga nositelja kulturnih dobara umrežavanjem, istraživanjima te podržavanjem projekata  prilagođenima lokalnoj zajednici.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo