Scenariji razvoja ruralne Hrvatske

Filter photo

[26.9.2017.]

Tekst: Višnja Jelić Mück
Foto: Mihaela Lončar

U zgradi Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu održan je 22. rujna 2017. godine skup pod nazivom "Quo vadis, ruralna Hrvatska?" Na njemu su predstavljeni rezultati projekta CRORURIS u kojim su se razmatrali mogući scenariji budućnosti ruralne Hrvatske do 2030. Taj interdisciplinarni projekt financijski podupire Hrvatska zaklada za znanost. Dio anketnog istraživanja je proveden 2015. na prvom Hrvatskom ruralnom parlamentu, a dubinski intervjui obavljeni su i s voditeljima deset LAG-ova.

Voditelj projekta CRORURIS je izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić, a u istraživačkom timu su znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu / Prirodoslovno-matematički fakultet - Geografski odsjek i Agronomski fakultet - Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj te Sveučilišta u Zadru - Odjel za geografiju.

21686234_10209841795829343_5121373138924975198_n

Foto 1. Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić, voditelj projekta

Glavni cilj projekta je oblikovanje varijantnih scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske do 2030. godine. Svrha mu je i poticanje promišljanja i javne rasprave o budućnosti ruralnih područja na temelju rezultata znanstvenih istraživanja o mogućim smjerovima njihova razvoja.

Ovo je prvo takvo istraživanje provedeno u Hrvatskoj. Nažalost, rezultati scenariranja potvrđuju ono što već znamo - budućnost ruralne Hrvatske nije ružičasta. Samo jedan od četiri razmatrana scenarija koji se temelje na odnosu demografskog stanja / procesa i kombinacije inovativnosti i umrežavanja dozvoljava mogućnost bolje budućnosti. To je scenarij Ruralna renesansa zasnovan na sinergiji smislenog korištenja lokalnih resursa i poticajnog institucionalno-poslovnog okvira. Demografske projekcije za ciljne godine 2021. i 2031., naravno, nisu ružičaste. Pritom su istraživači morali uložiti velik napor u premošćivanje razlika u definiciji, statusu i geografskom obuhvatu jedinica između popisnih razdoblja. Morali su se pomiriti i s neažurnošću statističke obrade što unatoč uloženom trudu može utjecati na konačni rezultat njihovih projekcija.

21761361_10209841795629338_2145996195599339340_n

Foto 2. Zainteresirani mladi u publici

Skup "Quo vadis, ruralna Hrvatska?" donio je znanstvenu potvrdu negativnih društvenih i gospodarskih kretanja u velikom dijelu hrvatskog ruralnog područja. Osvijetlio je nedostatnu istraženost ruralnog prostora i poteškoće koje stoje pred njegovim istraživačima te ukazao na potrebu brzog, pametnog i dobro usklađenog djelovanja svih dionika ruralnog razvoja na svim razinama. Poticajni su bili prikaz uloge zadrugarstva, najava Internetskog atlasa ruralnih područja i uvid u mogućnosti koje pruža praktična primjena metode scenarija promjene zemljišnog pokrova. Zanimljiva izlaganja inozemnih izlagača o budućnosti programa i mjera ruralnog razvoja EU-a te o budućnosti prostornog i regionalnog razvoja Europe u većoj su mjeri pokazala razlike koje nas dijele od većine europskih zemalja nego put koji bismo trebali slijediti.

Pratite projekt CRORURIS: http://www.croruris.info/ i odjeke znanstvenog kolokvija Quo vadis ruralna Hrvatka?: http://www.croruris.info/quo-vadis-ruralna-hrvatska/

21762114_10209841738067899_2057140910228860064_n

Foto 3. Knjiga sažetaka

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo