Natječaj za zapošljavanje u HMRR-u - rok 18.8.2019.

Filter photo

[12.8.2019.]

Hrvatska mreža za ruralni razvoj - HMRR raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radnom mjestu: koordinatora - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta)

Tko smo?

Hrvatska mreža za ruralni razvoj - HMRR je mreža udruga koja se zalaže za održivi razvoj ruralnih područja Hrvatske. Više informacija na: www.hmrr.hr

Opis radnog mjesta

 • vođenje ureda - planiranje, organiziranje i izvršavanje uredskih aktivnosti
  • upravljanje financijama, vođenje osnovnih financijskih poslova udruge (praćenje financijskog plana, likvidnosti organizacije i plaćanja, priprema financijskih planova/izvještaja) te komunikacija s knjigovodstvenim servisom
  • koordiniranje i praćenje provedbe operativnog i strateškog plana, provedba operativnih zadataka / aktivnosti,
  • organiziranje vođenja evidencija vezanih uz članstvo, članarine, radna tijela i rad udruge te arhive,
  • organiziranje i nadziranje rada zaposlenika i ugovornih osoba ili organizacija u skladu s odlukama Upravnog odbora,
 • priprema i sudjelovanje u provedbi projekata - sudjelovanje u praćenju objava natječaja i priprema projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte te izvršavanju aktivnosti i izvještavanju donatorima
 • organizacija i sudjelovanje na edukacijama, seminarima, skupovima
 • komunikacija s članovima, suradnicima, mrežama u kojima je HMRR član, relevantnim tijelima javne uprave, javnošću, medijima
 • praćenje javnih politika na EU i nacionalnoj razini (ruralni / regionalni razvoj)
 • povremeno ažuriranje mrežnih stranica i društvenih mreža Hrvatske mreže za ruralni razvoj
 • ostali poslovi prema nalogu predsjednika/ce.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kruge 48

Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja ugovora. Radnik/ca radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno.

Uvjeti:

 • VSS društvenog, tehničkog, biotehničkog ili prirodnog smjera
 • minimalno tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • iskustvo u upravljanju financijama,
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • samostalni rad na računalu u programu Office, korištenje Interneta
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Hrvatske mreže za ruralni razvoj
 • spremnost na povremena poslovna putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • vozačka dozvola B kategorije.

Prednosti:

- dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira djelovanja udruga i  zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije

- iskustvo u pisanju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova; završena edukacija za pisanje i provedbu projekata

- motiviranost za rad u civilnom sektoru - otvorenost prema ljudima, novim iskustvima i znanjima

Poželjno je iskustvo u radu na ruralnom razvoju.

Što nudimo? - prijenos dugogodišnjeg iskustva organizacije - ugodno i dinamično radno okruženje  - profesionalno usavršavanje - mogućnost sudjelovanja na radionicama i edukacijama - upoznavanje ljudi i organizacija - mogućnost putovanja

Prijavna dokumentacija

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis u Europass formatu na hrvatskom i engleskom jeziku,
 • vlastoručno potpisano motivacijsko pismo na engleskom jeziku (maksimalno 1.800 znakova),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u svrhu dokaza o radnom iskustvu
 • dokaz o završenoj edukaciji za pisanje i provedbu projekata ili dokaz o sudjelovanju u provedbi projekta (ukoliko je primjenjivo)

Poželjna su pisma preporuke ili imena i kontakti osoba koje mogu dati preporuke.

Način prijave i odabira

Rok za podnošenje prijava je do 18. kolovoza 2019. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je vidljivo da je e-poruka s potrebnim prilozima poslana prije isteka natječaja.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera znanja i sposobnosti važnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave na natječaj s prilozima - dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: koordinator@hmrr.hr

U polje predmeta treba upisati: ''Natječaj za zapošljavanje 2019.''

 

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo