Demografska slika hrvatskih LAG-ova

Filter photo

[4.1.2017.]

Marijan Begonja i Ivan Ivić, studenti Prostornog planiranja i regionalnog razvoja Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, u okviru svoje studentske prakse u HMRR-u, odradili su Osvrt na demografsku sliku LAG-ova u Republici Hrvatskoj s naglaskom na prirodnu komponentu demografskih kretanja.

Osvrt je dostupan ovdje: Osvrt_LAG-ovi demografska slika

Ovim radom dan je određeni pregled prirodne komponente demografskih kretanja unutar LAG-ova te kao takav nam prikazuje današnju sliku i trendove koji su stvarni i koji se događaju u prostoru.

U osvrt je uključeno svih 56 LAG-ova u RH, što uljučuje 54 LAG-a koja su odobrena od strane Ministarstva poljoprivrede i financiraju se iz Programa ruralnog razvoja, te dva LAG-a koja postoje, no nisu na navedeni način odobrena (Kamen i more, Barun Trenk).

Zaključak i prijedlozi za revitalizaciju:

- staviti naglasak unutar samih lokalnih zajednica na ovu problematiku, osobito kod mlađe populacije te kroz različite projekte i socijalne politike na lokalnoj razini doprinijeti poboljšanju demografske slike. Ljudski resursi su osnova svakog napretka i održivog razvoja kojemu teži politika LAG-ova, stoga je potrebno primarno se okrenuti problematici koja to ugrožava.

- primijeniti pozitivne stavke iz djelovanja lokalne samouprave unutar LAG-ova koji imaju pozitivne populacijske trendove, naravno, gdje je to u prostoru moguće primijeniti, jer uz brojne čimbenike i faktore koji utječu na demografsko kretanje, prostor je jedan od glavnih ograničavajućih, odnosno određujućih faktora razvoja.

LAG-ovi su tu da pokušaju sve moguće razvojne mjere što bolje implementirati i sprovesti u djelo, što će za posljedicu imati pozitivnije ne samo demografske, već i ostale komponente LAG-ova kao motora razvoja ruralnih sredina. 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo