LAG Vallis Colapis

Obuhvat (15 JLS)
Gradovi: Ozalj i Duga Resa, mjesna samouprava Grada Karlovca (18 mjesnih odbora), ruralna naselja Velike Gorice (11 naselja)
Općine: Draganić, Kamanje, Žakanje, Ribnik, Netretić, Lasinja, Pokupsko, Pisarovina, Krašić, Kravarsko, Žumberak

Površina: 1.409,7 km2
Broj stanovnika (2011.): 47.635
Gustoća naseljenosti: 33,79 st./ km2

Tomo Kovačić, predsjednik

Datum registracije: 30. lipnja 2009.

Kontakt: Tel. 047 731 400 (112)

Sjedište: Kurilovac 1, 47280 Ozalj

WEB: www.vallis-colapis.hr
E-mail: lag@vallis-colapis.hr

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo