LAG Mura-Drava

Obuhvat (9 JLS)
Grad: Prelog
Općine: Legrad, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Goričan, Sveta Marija, Orehovica, Donji Vidovec

Površina: 287,94 km2
Broj stanovnika (2011.): 29.083
Gustoća naseljenosti: 108,73 st./km2

Mario Moharić, predsjednik
Mihael Ružić, voditelj

Datum registracije: 8. studenoga 2012.

Kontakt: Tel: 040 635 069

Sjedište: Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec

WEB: www.lag-muradrava.hr
E-mail: lag.mura.drava@gmail.com

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo