LAG Baranja

Obuhvat (9 JLS)
Grad: Beli Manastir
Općine: Bilje, Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac, Čeminac, Jagodnjak, Darda
Park prirode "Kopački rit" je veličine 17.700 ha, od čega specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha.

Površina: 1.147 km2
Broj stanovnika (2011.): 39.420
Gustoća naseljenosti: 34,37 st./ km2

Stipan Kovačić, predsjednik
Lidija Dabić, voditeljica

Datum registracije: 23. veljače 2010.

Kontakt: 031/333-813

Sjedište: Imre Nagya 2,
31300 Beli Manastir

WEB: www.lag-baranja.hr
E-mail: lag.baranja@gmail.com

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo