Hrvatski LAG-ovi

Opisom lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) u Hrvatskoj nastojimo potaknuti komuniciranje, razmjenu iskustva i suradnju te dati poticaj srodnim razvojnim inicijativama u ruralnom dijelu Hrvatske.

U Hrvatskoj postoji 56 LAG-ova. Rasprostiru se na površini od 52.120,02 km², što čini 92,18% ukupne površine Hrvatske. Na području LAG-ova živi 2.439.730 stanovnika, što čini 56,94% ukupnog stanovništva Hrvatske.

Hrvatski LAG-ovi obuhvaćaju 530 jedinica lokalne samouprave (121 grad i 409 općina), što čini 95,32% ukupnog broja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.

(studeni, 2016.)

Iskaznice LAG-ova

Karta LAGova

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo