Slap

O udruzi

SLAP je udruga za kreativni razvoj osnovana u Osijeku 2000. a djeluje na nekoliko područja:  ruralni razvoj, društveno poduzetništvo, poticanje organske i održive poljoprivrede, ruralni, održivi i kulturni turizam, razvoj međusektorske suradnje.

Misija: Razvoj ljudskih resursa i jačanje socijalnog kapitala u cilju društvenog i gospodarskog razvoja regije kroz edukaciju i podršku potencijalnim nositeljima razvoja te kroz jačanje partnerskih modela suradnje sva tri sektora civilnoga društva.
Vizija: Slap svakome nudi alat s kojim će se kreativno izraziti, raditi što voli i pritom zaraditi za život.

U okviru programa ruralnog razvoja Slap:
- Pruža podršku dionicima regionalnog razvoja u pripremi razvojnih projekata, izgradnji kapaciteta i strateškom planiranju
- Educira, mentorira, jača kapacitete i umrežuje pripadnike marginaliziranih skupina na tržištu rada, neprofitnih organizacija, poljoprivrednike, male gospodarstvenike,  predstavnike javnog sektora i sve ostale nositelje ruralnog razvoja
- Vrši kontinuiranu edukaciju i podršku vezanu za održive načine poslovanja, društveno poduzetništvo,  projektno planiranje, tržišno pozicioniranje, prikupljanje sredstava, marketing i povezane usluge, jačanja konkurentnosti, pokretanje ili prelazak na organsku poljoprivredu itd.
- Organizira javna događanja , konferencije, forume i sl. sa ciljem jačanja svijesti o problemima u ruralnom području i poticanja svih dionika na aktivno uključivanje u njihovo rješavanje (organizator Nagrade za najbolje društveno poduzetništvo, Panona festa, suorganizator Prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta itd.)
- Pokreće i/ili sudjeluje u različitim mrežama, klasterima i udruženjima kojima je cilj okupljanje važnih dionika,  jačanje kapaciteta i zajedničko djelovanje (CEDRA HR, SEFOR, HMRR itd.)
- Kontinuirano radi na stvaranju baza i povezivanju ekoloških i organskih proizvođača, društvenih poduzetnika itd.
- Pokreće Etno-brand tj.program izrade i plasmana rukotvorina povezivanjem obrtnika i udruga, te stvaranje jedinstvene robne marke za proizvode od umjetničke i tradicijske vrijednosti u cilju stvaranja mreže održivog društvenog poduzetništva u ruralnim područjima
- Potiče razvoj i promociju ruralnog i eko turizma,  razvoj paketa  turističkih usluga i partnerstvo ključnih dionika  kao načina zapošljavanja i boljeg korištenja resursa u ruralnim prostorima kroz dugogodišnji program Panona sa ciljem pokretanja turističke agencije
- Pruža mogućnost mikrokreditiranja u sklopu projekta Poticanja zapošljavanja mladih i žena u ruralnim područjima
- Provodi brojne druge programe i projekte sa ciljem povećanja zaposlenosti i održivosti u ruralnim prostorima.

Sonja Vuković, predsjednica

Dragana Lisjak, voditeljica ureda

Kontakt: 031 213 556

091 5102 172 (predsjednica), 095 777 9992 (voditeljica)

Sjedište: Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek

E-mail: udruga.slap@gmail.com
sonja.slap@gmail.com

Web: https://slap.hr/

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo