LAG Vuka-Dunav

O udruzi

LAG Vuka - Dunav osnovan je s osnovnim principima koje obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj naselja uz integraciju poduzetništva na LAG-a Vuka-Dunav.

Ciljevi LAG-a su:
- Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
- Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva
- Diversifikacija gospodarskih aktivnosti
- Ohrabrivanja i razvoja aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje
- Promicanja lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih civilnih društava, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave.

Obuhvat (8 JLS)
Grad: Osijek (naselja: Tenja, Brijest, Josipovac, Višnjevac, Sarvaš)
Općine: Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Čepin, Šodolovci, Vladislavci, Vuka

Površina: 586,2 km2
Broj stanovnika (2011.): 50.762
Gustoća naseljenosti: 86,6 st./km2

Davor Tubanjski, predsjednik

Ivana Čik, mag.ing.agr., voditeljica

Kontakt: T: +385 (0)31 670 498
M: (385) (0) 99 37 99 296

Sjedište: Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac

WEB: www.lagvuka-dunav.hr
E-mail: info@lagvuka-dunav.hr

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo