LAG Posavina

O udruzi:

Lokalna akcijska grupa Posavina osnovana je 9. veljače 2011.kao udruga u čijem sastavu su bili predstavnici lokalne zajednice 5 JLS sa područja Brodsko-posavske županije: Nova Kapela, Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina i Sibinj , a naknadno su  u sastav LAG-a pristupile Općina Podcrkavlje (BPŽ) i Općina Čaglin sa područja Požeško-slavonske županije. U LAG su uključeni predstavnici civilnog, gospodarskog i javnog sektora koje djeluju na ovom području, a cilj im je povezivanje sektora na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta, odnosno provođenju LEADER programa.

Djelatnosti LAG-a su: provedba lokalne razvojne strategije, razvoj ruralnih područja, edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja, LEADER pristup razvoju ruralnih područja, zaštita javnih dobara u ruralnim područjima i ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj i dr.

Obuhvat (7 JLS)
Općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Sibinj,Oriovac,Podcrkavlje, Čaglin

Površina: 758,50 km2
Broj stanovnika (2011.): 28.510
Gustoća naseljenosti: 37,59 st./ km2

Željka Čorak, predsjednica
Goran Jelinić, voditelj

Kontakt: 035 221 535

Sjedište: Stjepana Radića 52, 35253 Brodski Stupnik

WEB: www.lag-posavina.hr
E-mail: info@lag-posavina.hr

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo