LAG Mura-Drava

O udruzi

Ciljevi LAG-a:
- promicati održivi razvoj cjelokupnog područja LAG-a
- unaprijediti inicijative i interes od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave u članstvu
- promicati načela europskog aktivnog građanstva

Djelatnosti LAG-a:
- izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) za područje LAG-
- razvijanje partnerstva između javnog, gospodarskog i civilnog sektora
- planiranje, izrada, kandidiranje projekata vezanih za razvoj područja djelovanja Udruge
- edukacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama, seminarima, javnim tribinama

Obuhvat (9 JLS)
Grad: Prelog
Općine: Legrad, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Goričan, Sveta Marija, Orehovica, Donji Vidovec

Površina: 287,94 km2
Broj stanovnika (2011.): 29.083
Gustoća naseljenosti: 108,73 st./km2

Mario Moharić, predsjednik
Mihael Ružić, voditelj

Kontakt: Tel: 040 635 069

Sjedište: Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec

WEB: www.lag-muradrava.hr
E-mail: lag.mura.drava@gmail.com

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo