LAG Međimurski doli i bregi

O udruzi

LAG Međimurski doli i bregi osnovana je 29. studenog 2012. godine sa sjedištem u Strahonincu.

Osnivanje i principi djelovanja LAG-a biti će u skladu s osnovnim načelima LEADER pristupa:

a) teritorijalni program namijenjen točno definiranom ruralnom području na razini nižoj od regionalne
b) korištenje pristupa odozdo prema gore prilikom sastavljanja i provedbe lokalne razvojne strategije
c) stvaranje lokalnog javno-privatnog partnerstva kao pravnog tijela
d) višesektorski pristup koji se temelji na interakciji između činitelja i projekata različitih sektora lokalnog gospodarstva
e) provedba inovativnih pristupa
f) provedba projekata suradnje
g) umrežavanje aktivnosti lokalnog partnerstva

Obuhvat (14 JLS)
Grad: Mursko Središće
Općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Martin na Muri, Sv. Juraj na Bregu, Šenkovec, Štrigova

Površina: 404,72 km2
Broj stanovnika (2011.): 56.384
Gustoća naseljenosti: 139,3 st./ km2

Sanja Krištofić, predsjednica
Vedrana Radmanić, voditeljica

Kontakt: Voditeljica: +385 (0)98 932 3599

Sjedište: Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće

WEB: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr
E-mail: lag.mdib@gmail.com

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo