LAG Karašica

O udruzi

LAG je osnovan na lokalnoj razini sa svrhom utjecaja na ruralne i lokalne politike razvoja u RH i okupljanja dionika u lokalno-javno-privatno partnerstvo.

Lokalna akcijska grupa "Karašica" osnovana je kao rezultat projekta «Inicijativa za ruralni razvoj» Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) iz Osijeka.

Obuhvat (17 JLS)
Gradovi:  Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo
Općine: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska

Površina: 1.601 km2
Broj stanovnika (2011.): 83.875
Gustoća naseljenosti: 52,39 st./ km2

Krešimir Žagar, predsjednik
Ivan Vrbanić, voditelj

Kontakt: +385 31 297 826 (voditelj), +385 31 297 827 (savjetnica za EU projekte i ruralni razvoj)

Sjedište: Republike 114, 31208 Petrijevci

WEB: www.lag-karasica.com
E-mail: info@lag-karasica.com; ivan@lag-karasica.com; bagaric@lag-karasica.com

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo