ECOVAST - Hrvatska sekcija

O udruzi

ECOVAST - Europsko vijeće za sela i male gradove (European Council for the Village and Small Town) osnovano je 1984. godine u svrhu unapređivanja dobrobiti seoskih zajednica i čuvanja ruralnog naslijeđa Europe.

Ciljevi ECOVAST-a su:

 • podupirati gospodarsku, društvenu i kulturnu vitalnost, te identitet ruralnih zajednica širom Europe;
 • osiguravati i poticati senzibilnu i maštovitu obnovu izgrađenog i prirodnog okoliša u takvim zajednicama.

ECOVAST International djeluje poput mreže koju čine članovi iz europskih zemalja učlanjeni ili u središnjicu ili do sada formirane nacionalne sekcije (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Velika Britanija).

Hrvatska sekcija ECOVAST-a osnovana je 1993. godine (do kada je djelovala putem članstva u središnjici). Osnovna aktivnost usmjerena je na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske.  Udruga djeluje na cijelom području Hrvatske putem umrežavanja članova, stručnjaka, znanstvenika i drugih zainteresiranih kao i predstavnika institucija, državnih uprava, te regionalnih i lokalnih samouprava.

Djelatnosti Udruge su:

 • unapređivanje dobrobiti manjih naselja i sela te očuvanje njihove prirodne i povijesne baštine,
 • podizanje svijesti o vrijednostima i potencijalu vlastitog ruralnog prostora,
 • podizanje znanja i svijesti o europskom vrijednosnom sustavu ruralnih prostora i aktivnosti,
 • pomoć pri formuliranju i provođenju lokalnih ruralnih i okolišnih politika, programa i akcija,
 • promoviranje ECOVAST-a kao nevladine organizacije usmjerene na ruralne prostore na kojima postoji manjak takvih udruga,
 • izrada i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova,
 • međunarodna razmjena iskustava,
 • usklađivanje aktivnosti i suradnja s drugim sudionicima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge,
 • druge djelatnosti vezane uz informacije, komunikacije, edukaciju i sudjelovanje u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.

Hrvatska sekcija ECOVAST-a provodi projekte u cilju edukacije i podizanja svijesti o vrijednostima ruralnih prostora, pokretanja odgovarajućih oblika turizma, valorizacije krajolika, obnove i korištenja baštine, podupiranja lokalnih inicijativa i dr. 

dr. sc. Aleksandar Lukić, predsjednik

Sjedište: Froudeova 78, 10020 Zagreb

Kontakt:

Aleksandar Lukić, predsjednik
Tel. +385 (0)91 7348 470, e-mail: aleksandar@ecovast.hr

Nikša Božić, dopredsjednik
Tel. +385 (0)98 1862 240, e-mail: niksa@ecovast.hr

Ives Vodanović, tajnik
Tel. +385 (0)91 5864 567, e-mail: ives@ecovast.hr

WEB: www.ecovast.hr Facebook: ECOVAST Hrvatska sekcija
E-mail: info@ecovast.hr

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo