>> Postanite član

Tko može biti član HMRR-a?

- samo pravna osoba i to organizacija civilnog društva (udruga) registrirana na području Republike Hrvatske koja ima interes i/ili djeluje na dobrobit razvoja ruralnih prostora Hrvatske na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini

Postupak kandidiranja:

- kandidat za člana Udruge mora Upravnom odboru HMRR-a (UO) dostaviti pristupnu izjavu uz koju je priložena pisana odluka nadležnog tijela kandidata o namjeri da postane članom HMRR-a, pristupnicu te se obvezuje plaćati članarinu i djelovati u skladu sa Statutom i drugim aktima HMRR-a

* Samo za LAG-ove: LAG-ovi moraju dostaviti i treći dokument - izjavu o tome žele li ili ne žele da ih HMRR predstavlja u Mreži ELARD - Europskoj udruzi LEADER za ruralni razvoj čiji je HMRR član od 2011.

Postupak prijema:

- o izboru kandidata u članstvo odlučuje UO HMRR-a

Članarina i upisnina

- iznos članarine određen je odlukom Skupštine HMRR-a koja je održana 29. svibnja 2014.:
- godišnja članarina iznosi 800,00 HRK uz iznimku za članove koji su u prethodnoj godini imali ukupni prihod manji od 70.000 kn (dokazuje se pisanom
izjavom) za koje članarina iznosi 400 HRK
- prilikom upisa nova članica plaća i upisninu koja iznosi 100,00 HRK

* Samo za LAG-ove: Odlukom Skupštine HMRR-a koja je održana 7. ožujka 2016. određen je iznos dodatne članarine od 60 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) za LAG-ove koji iskažu interes da ih HMRR zastupa u Mreži ELARD - Europskoj udruzi LEADER za ruralni razvoj. Naime, HMRR plaća godišnju članarinu ELARD-u od 60 EUR po LAG-u.

Kako se uplaćuju članarina i upisnina?

- članarina i upisnina uplaćuju se na račun Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Ulica bana Ljudevita Posavskog 2, Zagreb, IBAN HR3223600001101900394 kod Zagrebačke banke uz naznaku "članarina za 20__. godinu"; novi članovi uplaćuju i upisninu pa naznaka glasi "upisnina i članarina za 20__. godinu"; za taj trošak ne ispostavljamo račun, ali LAG-ovima dostavljamo potvrdu o zaprimljenoj uplati

Pozivamo vas u članstvo HMRR-a!

U članstvu HMRR-a ističu se dvije skupine:

  • udruge koje djeluju na području ruralnog razvoja i
  • LAG-ovi.

Od članova se očekuje međusobno komuniciranje, suradnja i pružanje pomoći.

Pristupnica za udruge

Pristupnica za LAG-ove

Izjava o zastupanju u ELARD-u za LAG-ove

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo